Σεμινάρια ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
BOOK NOW
Σεμινάρια/Συνεδρίες
  • Δεύτερη ”Ατμόσφαιρα” της χρονιάς!
  • Εργαστήριο Reiki 1ου βαθμού
  • Εργαστήριο Reiki 2ου βαθμού
  • Συμβουλευτικές Ομάδες Ψυχολογίας
  • Εργαστήριο Διαλογισμού
  • Αρσενικό-Γυναίκα στην αρμονία
  • Οικογενειακός αστερισμός
  • Ατμόσφαιρα διαλογισμού: Σύνδεση με τον παρατηρητή
  • Ενεργοποίηση του επιζωογόνου αδένα
We received your message and we will contact you as soon as possible!
Στοιχεία επικοινωνίας

Αθήνα, Ελλάδα
(+30) 6947448267, (+30)210.9341479

antarkiya@gmail.com

'Ονομα Scype
Καρολίνα Αρκάλη – Ma Antar Kiya
Ώρες επικοινωνίας
Monday - Saturday
09:00 - 20:00
Εντυπώσεις