Εβδομαδιαίος Διαλογισμός Τρίτης στις 7μμ

Εβδομαδιαίος Διαλογισμός Τρίτης στις 7μμ

Σε αυτούς τους εβδομαδιαίους διαλογισμούς θα δουλέψουμε με το σύστημα τσάκρα ξεκινώντας από την 1η έως την 7η. Κάθε εβδομάδα θα συνδέουμε και θα θεραπεύουμε με το καθένα.

Τρίτη στις 7μμ, αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά. Ενημερώστε με στο facebook ή στο e-mail απευθείας για λεπτομέρειες.

 

Meditation techniques

 

Για να συνδεθούμε με την Πηγή και να αντλήσουμε καθολική καθαρή ενέργεια για να μας μεταμορφώσει, πρέπει να ανοίξουμε και να είμαστε δεκτικοί στο σώμα. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιώ διάφορες τεχνικές διαλογισμού, όπως χτύπημα, αναπνοή, χορός, κούνημα, γκρίνια, κίνηση του σώματος και οτιδήποτε χρειάζεται το σώμα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Δουλεύω επίσης με την ύπνωση και τον επαναπρογραμματισμό του συστήματος πεποιθήσεων. Συντονίζομαι στην ενέργεια της ομάδας για να ακούσω ποια τεχνική απαιτείται εκείνη την ημέρα για να συνδεθώ βαθύτερα. Μόλις συνδεθούμε, είμαστε δεκτικοί στην Πηγή και τη μεταμορφωτική της ενέργεια, έτσι η θεραπεία άρχισε.
Τρίτη στις 7μμ, αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά. Ενημερώστε με στο facebook ή στο e-mail απευθείας για λεπτομέρειες.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
What is Meditation?

Meditation begins by being separate from your mind, being an observer.
That is the only way to get yourself out of anything.
If you look at the light, of course one thing is certain, you are not the light. You are the one who looks at it.

Observation is the key to meditation.

Observe your mind, just observe what the mind does.
Do not bother him, do not repress him, do nothing.
Just be an observer and the miracle of observation is meditation.
As you notice, slowly the mind is empty of thoughts but you do not fall asleep, you get more vigilance,
more aware.

This flame is the result of meditation. So you can say that meditation is another name for her
observation, without judging and evaluating.
Most of us are headed for most of the time, we are dominated by our thoughts or feelings, and we think we are these thoughts or feelings.
Meditation is the state of simple existence, simple living, without any interference from the body or mind. It’s the physical state we have forgotten to approach.

Just by observing, you immediately leave the mind …

Other types of meditation

-Zazen’s account
-Madra Credit (Special Sound -Review)
-Chalk Chakra sounds
-Vipassana Report
-Dynamic meditation

Εντυπώσεις