Ατμόσφαιρα διαλογισμού – Σύνδεση με τον παρατηρητή

Ατμόσφαιρα διαλογισμού - Σύνδεση με τον παρατηρητή

Όταν βγαίνουμε στην ατμόσφαιρα με την καρδιά μας στραμμένη προς τα έξω γινόμαστε ένα με τη θεία ουσία μας και ερχόμαστε σε επαφή με τις μοναδικές μας ιδιότητες.

Θα χρησιμοποιήσουμε μια τεχνική ύπνωσης για βαθιά χαλάρωση για να βιώσουμε μια κατάσταση διέγερσης και ενισχυμένης εστιασμένης προσοχής και εσωτερικής συνείδησης, που θα μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε με τις βαθύτερες και λιγότερο προφανείς περιοχές και διαδικασίες του νου και της ψυχής μας.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
“γινόμαστε ένα με τη θεία ουσία μας”
Μαρτυρία από τον αγαπημένο μας μαθητή

Ανοίγετε το φως και το σκοτάδι, για να τα αφήσετε έξω. Ανοίγετε τον λόγο που δεν γνωρίζετε.
Να βλέπετε να περπατάτε χωρίς τα πόδια που νομίζετε ότι έχετε. Να βρείτε  το χώρο που δεν έχει ανοίξει, για να ζήσετε.

Maria Rapti

Εντυπώσεις