Συνεδρίες συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας

Συμβουλευτική ψυχολογία

Ένας ψυχολόγος συμβούλου είναι ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας που εργάζεται με ασθενείς σε ψυχικές,συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα και διαταραχές. Οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι συζητούν θέματα με πελάτες σε μια οικεία, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λειτουργούν τόσο προσωπικά όσο και στις σχέσεις τους σε όλες τις ηλικίες. Η συμβουλευτική ψυχολογία απευθύνεται στο συναισθηματικό, κοινωνικό, εργασιακό, σχολικό και σωματικό οι ανησυχίες για την υγεία που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, εστιάζοντας στις συνήθεις ζωτικές πιέσεις και πιο σοβαρά ζητήματα με τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να αγωνίζονται ως άτομα και ως μέρος των οικογενειών, ομάδες και οργανώσεις. Οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι βοηθούν τους ανθρώπους με σωματική, συναισθηματική και ψυχική υγεία τα θέματα ψυχικής υγείας βελτιώνουν την αίσθηση ευημερίας τους, ανακουφίζουν τα συναισθήματα δυσφορίας και επιλύουν κρίσεων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ψυχολογική συμβουλευτική απευθύνονται από την ανάπτυξη
(διάρκεια ζωής), περιβαλλοντικές και πολιτισμικές προοπτικές.

Περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

– Θέματα σχολικής προσαρμογής και προσαρμογής σταδιοδρομίας / εργασίας.
– Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη σταδιοδρομία και την εργασία και αντιμετώπιση των μεταβάσεων στο σχολείο-εργασία-συνταξιοδότηση.
– Δυσκολίες στις σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών και οικογενειακών δυσκολιών.
– Ελλείμματα μάθησης και δεξιοτήτων.
– Διαχείριση του άγχους και αντιμετώπιση των αρνητικών συμβάντων της ζωής.
– Οργανωτικά προβλήματα.
– Αντιμετώπιση και προσαρμογή σε σωματικές αναπηρίες, ασθένειες ή τραυματισμούς.
– Προσωπική / κοινωνική προσαρμογή.
– Η ανάπτυξη της ταυτότητας κάποιου.
– Επίμονες δυσκολίες σε σχέση με άλλους ανθρώπους εν γένει.

Σεµινάρια Ρέικι-1oς βαθμός

Σεµινάρια Ρέικι-1oς βαθμός

Reiki – 1ος βαθµός (3-4 Φεβρουαρίου 2024) Ο 1ος βαθµός είναι η αρχική εκπαίδευση Reiki που δίνεται σε ένα αυτοτελές διήµερο σεµινάριο και απευθύνεται σε όσους...

Σεµινάρια Ρέικι-2ος βαθμός

Σεµινάρια Ρέικι-2ος βαθμός

Reiki – 2ος βαθµός (2-3 Δεκεμβρίου 2023) Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε όσους έχουν πάρει εκπαίδευση Usui Reiki 1ου βαθµού και επιθυµούν να µάθουν πιο...

Ομάδες συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας

Ομάδες συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας

Συμβουλευτικές Ομάδες ψυχοθεραπείας Χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη και την παρουσία σας. Όπως κάθε άλλη άξια προσπάθεια που απαιτεί χρόνο και ενέργεια. Θα...